Duurzaam materiaalgebruik

VolkerWessels hanteert een duurzaam grondstoffenbeleid. De voorkeur gaat uit naar duurzame materialen met een beperkte milieubelasting. De bouwprocedures van de woning zijn erop gericht de hoeveelheid afval in het productieproces en op de bouwplaats tot een minimum terug te brengen. Dit begint al bij het ontwerp van de architect, maar ook contractuele afspraken met
co-makers dragen hieraan bij.