Groningen geeft gas

In 1959 werd onder het bietenveld van boer Boon in Slochteren een van de grootste gasvelden ter wereld ontdekt. In 1963 werd gestart met de eerste boringen. Sindsdien is de provincie Groningen een belangrijke leverancier van aardgas voor de Nederlandse woningmarkt geworden. Op het hoogste punt waren er 300 boorputten in gebruik op 20 verschillende locaties. Sinds 1963 is de teller opgelopen tot bijna €300 miljard aan aardgasbaten, waarvan 60% naar de NAM is gegaan en 40% naar de Nederlandse staatskas. 98% van de Nederlandse huishoudens kookt op gas uit Groningen.

… gas naar duurzame woningbouw

Dit jaar is besloten dat de gaswinning versneld terug gaat naar nul! Uiterlijk in 2030 zal de gaskraan dichtgaan. Gasloos wordt onze standaard, en het liefst nog een stap verder, namelijk nul op je energiemeter. En als Gronings/Drentse aannemer willen wij daar niet in achterblijven.