Privacy Statement

Privacyverklaring 
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens. 

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?
U vraagt een digitale brochure aan
Wanneer u bij ons een digitale brochure aanvraagt, dan legt u bij ons de volgende gegevens vast:
– uw naam
– adres
– telefoonnummer
– e-mailadres

Waar gebruiken wij deze gegevens voor?
Wij gebruiken uw gegevens om u een digitale brochure toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
– om u extra informatie toe te sturen van uw desbetreffende project,
– om u te wijzen op toegevoegde functies, documenten en andere informatie op de website,
– u op de hoogte te houden van de vorderingen betreffende uw project,

Beveiliging en bewaartermijn
Wij zullen zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons onder vermelding van uw naam en adres. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. 

Vragen?
Wij nemen uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons!